Välkommen till Skogen i Centrum

10 november 2020, Webinarium

Välkommen till årets Skogen i Centrum, ett webinarium om skogsägarnas och skogsbrukets roll i att bibehålla en god biologisk mångfald.

Se årets Skogen i centrum i efterhand

 

Kvällens program

Genom den hänsyn som de flesta skogsägare tar i sin skogsskötsel skapas varje dag möjligheter för att bibehålla och stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi vill visa dig en annan bild än den som ofta är i debatten idag och bredden av möjligheter när det kommer till att arbeta med biologisk mångfald. Vi kommer även att koppla ämnet till den pågående skogsutredningen. Huvudtalare för kvällen är Göran Örlander, Södra, professor i skogsskötsel och mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris 2020. Medverkar gör även Marie Wickberg, kommunikations- och näringspolitisk chef på Mellanskog samt Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog samt förordnad expert i skogsutredningen.

19:00 Välkommen till Skogen i Centrum 2020
19:10 Skogsägarens roll för den biologiska mångfalden - Göran Örlander
19:35 En cirkulär bioekonomi och biologisk mångfald - Jonas Eriksson, Marie Wickberg & Göran Örlander
19:50 Frågor från åhörare
20:00 Skogen i Centrum är slut

Vad är skogen i centrum?

Skogen i Centrum är ett årligt event som riktar sig till distansskogsägare boende i Stockholmsregionen. Eventet arrangeras genom ett samarbete mellan Södra skogsägarna, Mellanskog och Norra skog, i syfte att sprida kunskap om skogsbruk och inspirera distansskogsägare till ett aktivt skogsägande. Utöver möjligheten att ta del av intressanta föredrag ges deltagare möjlighet att mingla med representanter från Sveriges tre största skogsägarföreningar samt byta erfarenheter med andra som äger skog på distans.

Till följd av den pågående Coronapandemin kommer årets event hållas i digital form genom ett webinarie. 

Har du frågor om kvällen?

Om du har frågor angående kvällen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skogen i Centrum är ett samarbete mellan